Kickstarterin rahoituspalvelun avulla ihmiset voivat tukea projektien toteutusta rahoittamalla projektille haluamansa summan. Jos projekti saavuttaa rahoitustavoitteensa määräajassa, projekti toteutetaan ja jokainen rahoittaja saa lahjan rahoittamaansa summaa vastaan. Jos rahoitustavoitetta ei saavuteta, rahoittajia ei veloiteta eikä projektia toteuteta.

Miten Kickstarter-rahoituspalvelu toimii?

KickstarterEnnen projektin rahoittaminen tarkoitti ison rahasumman saamista muutamilta investoijilta, mutta joukkorahoittaminen sen sijaan tarkoittaa pienen rahasumman pyytämistä tuhansilta ihmisiltä. Nykyään yleisimmin käytetty joukkorahoituksen tyyppi toimii siten, että annettu raha ei ole sijoitus, vaan enemänkin lahjoitus, jota vastaan saat esimerkiksi tuotteen, jota ollaan rahoittamassa tai saat osallistua luomisprosessiin jollain tavalla. Joukkorahoituksen idea on yksinkertainen. Kuka tahansa voi tukea hakentta vaikka vain muutamalla eurolla tai miksei vain senteillä. Isolla ihmisjoukolla rahoitus voidaan näin kerätä valtavaankin hankkeeseen, vaikka sijoitussummat olisivat pieniä. Yleisö pääsee suoraan vaikuttamaan siihen, minkälaisia tuotteita markkinoille ilmestyy ja välikädet putoavat pois tuottajan ja yleisön väliltä. Rahoituksessa on siis käymässä samalla tavalla kuten monilla muillakin aloilla, että kuluttajalla on enemmän valtaa kuin ennen. Eli jos ihmiset pitävät projektista, he voivat rahoittaa projektiin haluamansa summan sen toteuttamiseksi Kickstarterin kautta. Jos projekti saavuttaa rahoitustavoitteensa määräajassa, kaikkien rahoittajien luottokorteilta veloitetaan valittu summa ja näin projekti voidaan toteuttaa. Jos tavoite saavutettaan, jokainen rahoittaja saa myös tukisummaansa vastaavan lahjan projektin luojalta. Jos projekti ei saavuta rahoitustavoitettaan, mitään ei veloiteta, eikä projektia toteuteta. Kickstarterin kautta rahoitetut projektit ovat aina huolellisesti suunniteltuja ja niillä tulee olla selkeä tavoite, jonka projektin luoja haluaa toteuttaa, kuten musiikkialbumi, kirja, elokuva tai jonkinlainen keksintö. Projektin rahoitustavoite tulee olla sellainen summa, jonka avulla projekti voidaan toteuttaa onnistuneesti. Kickstarter toimii siis ”kaikki tai ei mitään” -mallilla, mikä tarkoittaa sitä, että projekti ei saa rahoitusta, jos minimitavoite ei täyty. Kickstarterin toimii hyvin kertaluontoisten projektien rahoittamiseen, mutta jos kyseessä on artisti, joka hakee pidempiaikaisempaa rahoitusta, niin silloin Kickstarter ei ole oikea palvelu. Rahoittajilta ei siis veloiteta ollenkaan rahaa, jos projekti ei saavuta etukäteen määriteltyä rahoitustavoitetta. Näin onnistuneiden projektien luojilla on aina tarvittama määrä rahoitusta projektinsa toteuttamiseen. Projektin luojalla tarkoitetaan henkilöä, joka on luonut projektin tai ideoinut sen tai joka tekee töitä toteuttaakseenprojektin. Sen sijaan rahoittajilla tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka uskovat projektiin ja lahjoittavat valitsemansa summan projektien toteuttamiseksi. Kickstarter rahoittaa tuhansia projekteja joka ikinen hetki. Jokaisen projektin on luonut ja ideoinut sen taustalla oleva henkilö tai yritys. Kickstarterin elokuvien tuottajilla, muusikoilla, artisteilla ja suunnittelijoilla on kaikilla täysi valta ja vastuu omista projekteistaan ja niiden tuotannosta. He tekevät valtavasti töitä projektiensa ja ideoidensa eteen, rakentaen verkkosivujaan, kuvaten videoitaan ja suunnitellen, mitä palkintoja he voisivat lahjoittaa rahoittajilleen, jos projekti saavuttaa rahoituspäämääränsä. Kun projekti on valmis, sen luoja julkaisee projektin sen verkkosivuilla ja jakaa sen oman yhteisönsä kanssa. Jokaisen projektin luoja asettaa itse oman projektinsa rahoitustavoitteen ja määräajan. Jos ihmiset pitävät projetkista, he voivat rahoittaa sitä haluamallaan summalla. Jos projekti saavuttaa rahoituspäärääränsä, kaikilta rahoittajilta veloitetaan heidän valitsemansa summa määräajan mennessä umpeen. Kickstarterin “kaikki tai ei mitään” periaatteella on lukuisia etuja, kuten se, että se tarjoaa vähemmän riskejä kaikille osapuolille. Jos projektin toteuttamiseksi tarvitaan 5000 dollaria, on erittäin vaikeaa toteuttaa projekti pienemmällä summalla, kuten 1000 dollarilla, varsinkin jos rahoittajat odottavat 5000 dollarin projektin toteuttamista näin pienellä summalla. Lisäksi, tämä periaate antaa motivaatiota projetkin luojalle ja rahoittajille. Jos ihmiset pitävät projektista ja sen ideasta, he kertovat siitä muille ja näin lisää rahoittajia ilmaantuu lähes itsestään. Sellaiset projektit, jotka saavuttavat rahoituspäämääränsä, onnistuvat tavallisesti 98% varmuudella, kun taas sellaisilla projekteilla, jotka eivät saa tarpeeksi rahoitusta, ei myöskään ole menestystä. Kickstarterin joukkorahoituksessa on kuitenkin omat riskinsä. Palvelu on pyrkinyt rajoittamaan projekteja säätelemällä minkä tyyppisiä projekteja sivuille hyväksytään ja vaatimalla tiettyjenperuskriteereiden täyttämistä ennen kuin kampanjan voi aloittaa. On ollut tapauksia, joissa keräyskampanja on ollut onnistunut mutta rahanpyytäjä ei ole osannut budjetoida oikein tai on ilmestynyt yllättävä este, johon ei ole osattu varautua ja sen takia koko projekti on kariutunut. Tällöin rahoituksen lahjoittajat eivät todennäköisesti saa mitään. Välillä liikkellä on ollut täysiä huijareita, jotka ovat vain hävinneet heti rahat saatuaan. Tästä syystä joukkorahoitukseen kannattaa lahjoittaa vain sen verran kuin on valmis häviämään. Kaikilla Kickstarterin rahoittamilla projekteilla tulee olla tietty tavoite ja kun projekti saavuttaa rahoitustavoitteensa, projekti toteutetaan ja sen avulla tuotetaan jotain. Kickstarter rahoittaa monenlaisia projekteja, mutta ei rahankeräysprojekteja tai hyväntekeväisyysprojekteja eikä se tarjoa rahallisia kannustimia. Kaikkein eniten rahoitusta saanut Kickstarter-hanke on Pebble E-Paper Watch, joka keräsi yhteensä 10 miljoonaa dollaria. Kickstarterin rahoittamia projekteja ovat luoneet vuosien aikana lukuiset teknologian edelläkävijät, taiteilijat, laulajat, elokuvantuottajat, keksijät ja tavalliset ihmiset. Nämä ihmiset voivat olla vaatimattomia tai kunnianhimoisia ja heillä voi olla joko uusi idea tai jo käytetty idea uudella twistillä. Jokainen rahoitettu projekti on ainutlaatuinen ja sellainen, jonka yleisö haluaa markkinoille! 21/09/2015 – Petri Salminen