Mikä on rekisteriseloste? Rekisteriseloste on Suomessa vuonna 1999 voimaan tulleen henkilötietolain rekisterinpitäjältä vaatima dokumentti.Rekisteriseloste tullaan laatimaan kaikista henkilörekistereistä. Rekisteriseloste kertoo sinulle kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, yhteystiedot, jne. Selosteessa tulee myös ilmenemään mihin henkilötietoja käytetään, mitä tietoja siinä on ja minne niitä tullaan luovuttamaan. Siinä pitää myös käydä ilmi suojauksen periaatteet. Rekisteriseloste pitää olla saatavilla jokaisen rekisterinpitäjän toimipaikassa, jos toimipaikkoja on useita niin tämä seloste tulee olla nähtävillä kaikissa toimipaikoissa. Jos kyseistä palvelua tullaan käyttämään tietoverkossa niin seloste pitää liittää verkkopalvelun yhteyteen. Rekisteriseloste on asiakirja jossa kuvataan millaista käsittelyä rekisterinpitäjä on suorittanut. Mitä rekisteriseloste kertoo siihen tutustuvalle henkilölle? Se kertoo mitä tietoja kyseessä olevaan rekisteriin on kerätty, mihin tarkoitukseen niitä tullaan käyttämään, ketä tietoihin pääsee käsiksi, jne. Onko rekisteriselosteen tietoja lupa muuttaa? Jos rekisterinpitäjä jostain syystä muuttaa henkilötietojen käsittelyä niin sen myös päittää rekisteriseloste täysin tätä vastaavaksi. Rekisterinpitäjä on aina vastuussa selosteen olemisesta ajan tasalla sekä sen todenmukaisuudesta. Selosteen muutos tai täydemös ei anna rekisterinpitäjälle oikeutta henkilötietojen käsittelyyn. Rekisterinpitäjä EI saa laajentaa tietojen käyttötarkoitusta, hän ei myöskään saa luovuttaa tietoja vain siksi, että asiasta kerrotaan rekisteriselosteella. Tiivistelmänä Rekisteriselosteen sisältö

  1. Rekisterinpitäjä
  2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut
  3. Rekisterin nimi
  4. Rekisterin käyttötarkoitus
  5. Rekisterin tietosisältö (nimi, syntymävuosi, henkilötunnus, yhteystiedot, arvo tai ammatti, äidinkieli, sukupuoli, talouden koko, asumismuoto, alle 18 v lasten lukumäärä, kiinnostus- ja harrastetiedot, seuostumukset, jne.
  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  7. Tietojen siirto
  8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  9. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Tämä tietenkin on vain yksi esimerkki, mutta se antaa kokonaisvaltaisen kuvan mikä rekisteriseloste on ja mitä se sisältää.